Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΛΙ ΕΚΘΕΤΟΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο κ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δήλωση Κ. Νικολάου για το παράδειγμα του Υπουργού Εργασίας για τα κατώτερα όρια σύνταξης


 Σε ανύπαρκτα γεγονότα βασίζεται η εισηγητική έκθεση του υπουργού εργασίας για το ασφαλιστικό

Σχετικά με το παράδειγμα του Υπουργού Εργασίας για τα κατώτερα όρια σύνταξης, ο Κώστας Νικολάου, μέλος του τμήματος εργατικής πολιτικής του συνασπισμού του ΣΥΝ, έκανε το εξής σχόλιο:

Σε γεγονότα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα βασίζεται όλη η έκθεση του υπουργού εργασίας προκειμένου να καταργήσει τα κατώτατα όρια σύνταξης τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ποιο συγκεκριμένα η εισήγηση του υπουργού εργασίας για τις δομικές αλαγές του ασφαλιστικού συστήματος, φέρει ως γεγονός το εξής παράδειγμα:

“ Εργαζόμενος σήμερα για 35 χρόνια με 1.000€ μισθό λαμβάνει από το ΙΚΑ 700 € κύρια σύνταξη, δίχως να έχει άλλο εισόδημα. Παράλληλα, εργαζόμενος που συμπλήρωσε 4.500 ημέρες ασφάλισης (15 χρόνια εργασιακού βίου), λαμβάνει από το ΙΚΑ μαζί με το ΕΚΑΣ 716 €. Και ο ένας και ο άλλος είναι 65 ετών!!!”

Το παράδειγμά του υπουργού εργασίας είναι ατυχέστατο καθώς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν τα κατώτατα όρια σύνταξης δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν ΕΚΑΣ καθώς υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ, αλλά ούτε και μισθωτός των 1.000€ με 35 χρόνια υπηρεσίας υπάρχει.

Θα πρέπει να γνωρίζει ο υπουργός εργασίας πως ένας εργαζόμενος με 35 χρόνια εργασία, ο μισθός του θα είναι τουλάχιστο 1.189,24€ καθώς από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε δικαιούται 6 τριετίες και ημερομίσθιο 45.74€.

Με βάση αυτό το ημερομίσθιο εντάσσεται στην 13η ασφαλιστική κλάση και η κύρια σύνταξη θα είναι 771,05€. Επιπλέον ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται και επικουρική σύνταξη καθώς αυτή είναι υποχρεωτική και η οποία με 35 χρόνια εργασία και τον ίδιο μισθό, θα είναι 380,92€.

Συνεπώς η σύνταξη ενός εργαζόμενου με 35 χρόνια εργασία, κύρια και επικουρική, θα είναι 1.151,97€ και όχι 700€ που αναφέρει η έκθεση.

Ο δεύτερος εργαζόμενος, με 15 χρόνια εργάσιμου βίου ή 4.500 ημέρες ασφάλισης, θα λάβει από την κύρια σύνταξη του ΙΚΑ 486.84€ και επιπλέον από την επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) τουλάχιστο 121,55€, σύνολον 608,39€.

Μα βάση αυτό το ποσό, το συνολικό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις θα είναι 8.517,46€ το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ που είναι 7.750,42€ με αποτέλεσμα να μην το δικαιούται.

Συνεπώς ο δεύτερος εργαζόμενος με 15 χρόνια εργάσιμου βίου, δικαιούται από την κύρια σύνταξη 486,84€, από την επικουρική σύνταξη 121,55€ και τίποτα άλλο.

Αυτά είναι τα συγκρίσιμα στοιχεία, αυτή είναι η κατώτερη σύνταξη 486,84€ και όχι 716€ που εμφανίζονται στη έκθεση.

Η αφαίρεση της επικουρικής σύνταξης και η εμφάνιση της κατώτατης σύνταξης 716 € μαζί με το ΕΚΑΣ ( 486 + 230 ), μόνο εκ του πονηρού θα πρέπει να εκληφθεί.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ο υπουργός εργασίας, πως το ΕΚΑΣ, για το οποίο τόσο πολύ γίνεται λόγος, δεν είναι για όλους 230€ καθώς αυτό αρχίζει από 57,50€ και καταλήγει στα 230€.

Επίσης, είναι άκομψο, ακόμα και ως προσπάθεια, να προστίθεται το ΕΚΑΣ με τα κατώτατα όρια σύνταξης, καθώς το ΕΚΑΣ δεν είναι προϊόν του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς κινείται έξω από το σύστημα και είναι στην διακριτή ευχέρεια των υπουργών εργασίας να αυξομειώνεται και να καταργείται.

11/02/2010 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ...

Υπογράφηκε από τον υπουργό Οικονομίας Γ Παπακωνσταντίνου η σχετική  απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010 


ΑΠΟΦΑΣΗ 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προϋπολογισμού- αποθεματικό 10%»
Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 2362/95 «περί δημοσίου λογιστικού κλπ».
2. Το ν. 3813/09 «κύρωση του γενικού προϋπολογισμού του κράτους και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2010» 
3. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) το οποίο κατέθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Ιανουαρίου 2010. 
Αποφασίζουμε
Μειώνουμε στον εκτελούμενο προϋπολογισμό τις πιστώσεις όλων των φορέων και ειδικών φορέων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 10%, εκτός των πιστώσεων του Ε.Φ. 03-100 (Βουλή των Ελλήνων) και των πιστώσεων των υποκατηγοριών:
0100 «Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κλπ»,
0200 «Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων», 
0300 «Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και ειδικών κατηγοριών», 
0400 «Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ και Αγροφυλακής»,
0600 «Συντάξεις δημοσίων λειτουργών»,
6100 «Τόκοι δημοσίου χρέους»,
6200 «Χρεολύσια δημοσίου χρέους»,
6300 «Δαπάνες δημοσίου χρέους»
Αυξάνουμε ισόποσα την πίστωση του ΚΑΕ 5111 «Τακτικό αποθεματικό» του Ε.Φ. 23-200 (Υπουργείο Οικονομικών- Γενικές κρατικές δαπάνες).
Ο Υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου