Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΑυτή είναι όλη η πρόταση των δανειστών που θα μπει στο δημοψήφισμα

Ναι ή όχι;


Δέκα κεφάλαια σκληρών μέτρων περιλαμβάνει η επίμαχη πρόταση των θεσμών που θα μπει στο δημοψήφισμα της 6ης Ιουλίου. Η πρόταση δόθηκε στη δημοσιότητα από το Προεδρείο της Βουλής επίσημα μεταφρασμένη και, ολόκληρη, είναι η εξής:
1. Για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2015 και το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2016-2019
Να υιοθετηθούν από την 1η Ιουλίου ένα συμπληρωματικός προϋπολογισμός και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2016-2019 που θα υποστηριχθεί από ένα ευμεγέθες και αξιόπιστο πρόγραμμα μέτρων. Το νέο δημοσιονομικό «μονοπάτι» θα πρέπει να χαραχθεί για έναν στόχο δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 1,2,3 και 3,5% του ΑΕΠ για το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ, φορολογικά μέτρα, μεταρρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στη συλλογή φόρων και άλλα παραμετρικά μέτρα που εξειδικεύονται παρακάτω.
2. Μεταρρύθμιση ΦΠΑ
Να υιοθετηθεί μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2015. Η μεταρρύθμιση θα έχει στόχο κέρδη ύψους 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από τις παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα: 1. ενοποιεί τους συντελεστές στο 23% και θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια και catering, έναν μειωμένο στο 13% για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια και το νερό (εξαιρουμένης της αποχέτευσης) και ένα υπερμειωμένο συντελεστή 6% για τα φάρμακα, τα βιβλία και τα θέατρα 2. θα εξορθολογίζει τις εξαιρέσεις για τη διεύρυνση της βάσης και την αύξηση του φόρου επί της ασφάλισης και 3. την εξάλειψη των εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των νησιών.
Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ που περιγράφεται μπορεί να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει είσπραξη ισοδυνάμων μέσω μέτρων που θα ληφθούν κατά της φοροδιαφυγής και της βελτίωσης της συλλογής του ΦΠΑ. Κάθε απόφαση αναθεώρησης θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους θεσμούς.
3. Δημοσιονομικά μέτρα
Να υιοθετηθεί νομοθεσία προκειμένου:
*να κλείσουν οι πιθανότητες για φοροδιαφυγή (για παράδειγμα με τον περιορισμό του ορισμού του αγρότη), να ληφθούν μέτρα για την αύξηση του φόρου επιχειρήσεων το 2015 και να απαιτηθεί η 100% προκαταβολή πληρωμής για το εταιρικό εισόδημα καθώς και για το ατομικό εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι το τέλος του 2016. Να καταργηθεί η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των αγροτών από τον κώδικα φορολογίας, να αυξηθεί η εισφορά αλληλεγγύης.
*να καταργηθεί η εξαίρεση για τη φορόληγηση του πετρελαίου θέρμανσης για τους αγρότες και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων προκειμένου στον προϋπολογισμό του 2016 να μειωθούν στο μισό τα έξοδα για τους δικαιούχους
*σε περίπτωση αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών, να υπάρξει προσαρμογή του φόρου ακινήτων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το 2015 και το 2016 θα εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ από το φόρο ακινήτων και να προσαρμοστεί η εναλλακτική φορολογία για το ελάχιστο ατομικό εισόδημα
* να καταργηθεί η διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με πράξη (νόμος ΧΧΧΧ/2015) και η ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του ITC (νόμος XXXX / 2015), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής μεταχείρισης των αγροτικών εισοδημάτων.
*να υιοθετηθούν οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και των διαδικασιών φορολόγησης. να εισαχθεί ένας νέος ποινικός νόμος για την φοροδιαφυγή και απάτη για να τροποποιηθεί ο Ειδικός Νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και η αντικατάσταση των άρθρων 55, παράγραφος 1 και 2 του TPC με την οπτική, μεταξύ άλλων, του εκμοντερνισμού και της διεύρυνσης του ορισμούς της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Να καταργηθούν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείων περιλαμβανομένων αυτών που εισπράττονται υπό τον νόμο 2523/1997, να αναπτυχθεί το πλάισιο φορολόγησης των συλλογικών επενδύσεων και των συμμετεχόντων σε αυτά που να είναι συμβατό με το ITC και σε ευθυγράμμιση με τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΕ.
*να υιοθετηθεί νομοθεσία για την αναβάθμιση του νόμου για τον προϋπολογισμό ώστε 1. να εισάγει ένα πλαίσιο για τις ανεξάρτητες αρχες 2. σταδιακή κατάργηση των εκ των προτέρων ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 3. να παραχωρηθεί η αποκλειστική οικονομική αρμοδιότητα στη ΓΓΔΕ και οι δυνάμεις στο Γενικό Λογιστήριο να επιβλέπουν τα οικονομικά του δημόσιου τομέα και 4. η σταδιακή κατάργηση των ελεγκτικών γραφείων μέχρι τον Ιανουάριο του 2017
- να αυξηθεί ο φόρος στο τονάζ και να καταργηθούν σταδιακά οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για την ναυτιλιακή βιομηχανία.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 1. να απλοποιηθεί το πρόγραμμα της ατομικής φορολόγησης 2. να επανασχεδιασθεί και να ενσωματωθεί στο ITC η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 προκειμένου να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η προοδευτικότητα στο σύστημα φορολόγησης 3. να εκδοθεί ένα κυκλικό για τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο συνεκτική και συγκροτημένη εφαρμογή του TPC 4. να εκδοθούν όλες οι εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9 της αναφοράς του ΔΝΤ νο14/151.
Αναφορικά με το σύστημα υγείας από την 1η Ιουλίου: I. Επαναφορά του συστήματος συνταγογράφησης χωρίς εξαιρέσεις  II. Μείωση, ως πρώτο βήμα, κατά 50% των τιμών των φαρμάκων που δεν προστατεύονται από πατέντα και κατά 32,5% όλων των γενόσημων, ΙΙΙ. Επανεξέταση και περιορισμός των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των δομικών δαπανών και IV. Πλήρης είσπραξη των clawback των ιδιωτικών κλινικών του 2014, που αφορούν διαγωνιστικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή και επέκταση του ορίου του clawback για το 2015 kai στο 2016.
Εισαγωγή της Μεταρρύθμισης του Συστήματος Πρόνοιας, βάσει των συμφωνηθέντων και υπό την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. με στόχο εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα ουδέτερο δημοσιονομικά roll-out για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Ιανουάριο του 2016.
Ένταξη στον προϋπολογισμό του 2016:
* Μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκατ. ευρώ με μια στοχευμένη ομάδα ενεργειών όπως ο περιορισμός του προσωπικού όσο και των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
* Μεταρρύθμιση στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, φορολόγησης κεφαλαίων, επενδυτικών οχημάτων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων κτλ.
* Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 26% στο 28%.
* Εισαγωγή φόρου για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις
* Διεθνής διαγωνισμός για τις άδειες χρήσης τηλεοπτικών συχνοτήτων
* Επέκταση της επιβολής του φόρου πολυτελείας για σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση του συντελεστή στο 13% από 10%, με είσπραξη των φόρων αναδρομικά από το 2014
* Φορολόγηση του συστήματος στοιχημάτων, με επιβολή φόρου 30% στα VLTs, τα οποία αναμένεται ότι θα τεθούν σε λειτουργία στο β' εξάμηνο του 2015 και το 2016.
* Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για την έκδοση αδειών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς.
4. Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος
Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ασταθές και χρειάζεται δομικές μεταρρυθμίσεις. Γι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως τον νόμο του 2010 που αφορά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (Νόμος 3863/2010) και θα εφαρμοστούν ή θα προσαρμοστούν οι κανόνες που ισχύουν για τις επικουρικές συντάξεις αλλά και τις υψηλές συντάξεις όπως έχει συμφωνηθεί το 2012, ώστε να επιτύχουν ανάλογη εξοικονόμηση και να λάβουν επιπλέον μέτρα για βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Από την 1η Ιουλίου 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που θα έχουν στόχο μόνιμη εξοικονόμηση ισάξια με το 0,25% - 0,5% του ΑΕΠ για το 2015 και το 1% του ΑΕΠ για το 2016 και από εκεί και πέρα με την εφαρμογή νομοθεσίας ώστε
* Να εφαρμοστούν ισχυρά αντικίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ποινές για την πρόωρη συνταξιοδότηση και σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων εξαιτίας κεκτημένων δικαιωμάτων υιοθετώντας προσαρμόζοντας όλους στο όριο ηλικίας των 67 ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια εργασίας μέχρι το 2022, με τη ρύθμιση αυτή να αφορά όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (με την εξαίρεση τα βαρέα και ανθυγειινά και τις μητέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ) μετά τις 30 Ιουνίου του 2015 .
* Να υιοθετηθεί νομοθεσία που θα προβλέπει ετήσιο πέναλτι για όσους επηρεάζονται από την επέκταση των ορίων συνταξιοδότησης, και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα ίση με 16%.
* Να ενταχθούν όλα τα επικουρικά ταμεία στο ΕΤΕΑΑ και να διασφαλιστεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα επικουρικά ταμεία μπορούν να χρηματοδοτηθούν ιδίοις πόροις (επαναφορά της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος).
* Προσδιορισμός με καλύτερους στόχους των ανασφάλιστων που θα λάβουν βασική ενίσχυση μέσω του ΟΓΑ.
* Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η ρύθμιση θα αφορά άμεσα το 20% των «υψηλότερων» δικαιούχων με τις λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης να πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς.
* Πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων συνταξιοδοτικών εισφορών σε ονομαστικούς όρους έως το 2021.
* Να παρέχεται σε όσους συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30 Ιουνίου 2015 η βασική εγγυημένη σύνταξη 
* Αύξηση των εισφορών υγείας από 4% σε 6% τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις.
* Σταδιακή κατάργηση των χρηματοδοτούμενων εξαιρέσεων και εναρμόνιση των εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ από την 1η Ιουλίου 2015. 
Επιπρόσθετα οι αρχές έως την 31 Οκτωβρίου 2015, θα νομοθετήσουν επιπλέον μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016: α. Βασικός σχεδιασμός και παραμετρικές βελτιώσεις για να εφαρμοστεί στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών, β. Διεύρυνση και εκσυγχρονισμός τόσο του συστήματος εισφορών όσο και της συνταξιοδοτικής βάσης για τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα και υποβολή στη διαδικασία καταβολής βασικών εισφορών, γ. Αναθεώρηση και εξορθολογισμός όλων των διαφορετικών συστημάτων παροχής βασικής και επικουρικής σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη και τα κίνητρα που υπάρχουν τόσο για εργασία όσο και για παροχή εισφορών, δ. Εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών ταμείων και των κανόνων που ισχύουν για εισφορές αλλά και παροχές που αφορά όλα τα ταμεία, ε. Κατάργηση όλων των μη οικονομικών χρεώσεων για την χρηματοδότηση των συντάξεων και στ. Εναρμόνιση των κανόνων για τα συνταξιοδοτικά προνόμια του ΟΓΑ με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα, εκτός εάν ο ΟΓΑ ενσωματωθεί σε άλλα ταμεία. Η συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2017 και σε διάστημα δύο ετών. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθεσίας που θα ενώνει όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
5. Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη, Κατά της διαφθοράς
Υιοθετήστε νομοθεσία ώστε:
*να μεταρρυθμίσετε το ενιαίο μισθολόγιο, εφαρμόζοντάς το από  1η Ιανουαρίου 2016, το οποίο αποτελεί βασική παράμετρο σε έναν ουδέτερο δημοσιονομικό χειρισμό και συνεπής με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικό κόστος και με ολοκληρωμένη εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης της κατανομής των μισθών σε όλο το φάσμα σε σχέση με την ικανότητα, την επίδοση και την υπευθυνότητα των εργαζομένων.
*να εξορθολογίσετε το εξειδικευμένο μισθολόγιο και να το εφαρμόσετε από τον Νοέμβριο του 2015
*να ευθυγραμμίστε τις μη μισθολογικές παροχές, όπως την κατάργηση των αποζημιώσεων για τα οδοιπορικά και τα προνόμια, με καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη και την εφαρμογή του από 1η Ιανουαρίου του 2016.
*να καθορίστε μέσα στο ενιαίο μισθολόγιο όρια για την μισθολογική δαπάνη και τον αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι σύμφωνα με τον δημοσιονομικό στόχο και διασφαλίστε την μείωση του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ μέχρι το 2019.
*να γίνει η πρόσληψη μάνατζερ και την αξιολογητές επιδόσεων για όλους τους υπαλλήλους (με στόχο να ολοκληρώσετε την πρόσληψη νέων μάνατζερς από τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, οι οποίοι θα υπόκεινται σε μια διαδικασία εξέτασης)
*να μεταρρυθμίστε το Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες
*να ενισχύσετε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύπτει: ι) το ρόλο και τη δομή των Συμβουλευτικών σωμάτων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης της Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σε Συμβουλευτική Επιτροπή, και τον ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καλής Διαχείρισης. ιι)την διαδικασία για την πρόσληψη του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να διασφαλίζει ότι προσλαμβάνεται ένας πρόεδρος με τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα έπειτα από διαφανείς διαδικασίες και  προκαθορισμένα κριτήρια. ιιι) την συμβολή της ΕΛΣΤΑΤ σε κάθε νομοθετική ή άλλη νομική πρόταση που αφορά οποιοδήποτε στατιστικό θέμα, ιv) άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, η ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ για να αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού και για πρόσληψη προσωπικού όπου χρειάζεται και για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και την ένταξη της αρχής ως όργανο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής στον πρόσφατο νόμο 4720/2014. καθορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ΤτΕ σε στατιστικά θέματα σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
* Δημοσίευση ενός αναθεωρημένου Στρατηγικού Σχεδίου έως τις 31 Ιουλίου του 2015. αναθεώρηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και εφαρμογή νόμων καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος και των ερευνών κατά της διαφθοράς η οποία οφείλεται σε πολιτικές παρεμβάσεις για προσωπικά θέματα.
6. Φορολογική διοίκηση
Πάρτε τα κάτωθι μέτρα για:
* Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία ένας αυτόνομου οργανισμού εσόδων που να ορίζει λεπτομερώς i) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση και το πεδίο εφαρμογής του οργανισμού, ii) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και το ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης, iii) τη σχέση προς τον Υπουργό Οικονομικών και προς τις άλλες κυβερνητικές οντότητες, iv) την ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και τη σχέση με τη δημόσια διοίκηση v) την αυτονομία του προϋπολογισμού, με τη δική της βάση δεδομένων και ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και την εγγύηση του προϋπολογισμού της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας, vi) την υποβολή εκθέσεων προς την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και vii) την άμεση μεταφορά του συνόλου της χωρητικότητας του φόρου που σχετίζεται με το προσωπικό και με άλλους φορείς (περιλαμβανομένου του ΣΔΟΕ) στον οργανισμό
* Για τα ειδοποιητήρια κατάσχεσης, εγκρίνετε νομοθεσία για την εξάλειψη του ανωτάτου ορίου 25% για μισθούς και συντάξεις και να μειώσετε όλα τα κατώτατα όρια των € 1.500 και παράλληλα να διασφαλίσετε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Nα επιταχύνετε τις δημόσιες συμβάσεις της υποδομής πληροφορικής για να αυτοματοποιήσετε την ηλεκτρονική κατάσχεση, τη βελτίωση της διαγραφής των κανόνων φορολογικής οφειλής (να προσδιοριστούν), να αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με τη διεξαγωγή των ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων από το 2012 που υπόκεινται σε εξωτερικό καθεστώς φορολογικού πιστοποιητικού και να επιβληθεί, εάν είναι νομικά δυνατόν εκ των προτέρων, είσπραξη εσόδων των φορολογικών διαφορών.
* Τροποποιείστε  i) τη ρύθμιση 2014-15 για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία ώστε να αποκλειστούν εκείνοι που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εισάγετε μία προϋπόθεση για να μειώσετε τη χρονική περίοδο γι αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα. Παράλληλα εισάγετε επιτόκια με βάση τα τρέχοντα στην αγορά. Το τμήμα Μεγάλων οφειλετών και το ΚΕΑΟ να αξιολογήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, τους μεγαλοοφειλέτες με χρέη σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές άνω του 1 εκατ. ευρώ. ii) το βασικό σύστημα των δόσεων με βάση των Κώδικα Φορολογικών Εσόδων να προσαρμοστεί σε επιτόκια απ' την αγορά και η ανασταλούν ως το τέλος του 2017 η επαλήθευση τους από τρίτους και οι προϋποθέσεις των τραπεζικών εγγυήσεων.
* Υιοθέτηση νόμων για τη διασφάλιση των εσόδων από το ΦΠΑ. Έκδοση και εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που είναι αναγκαίο για να υπάρξει αναδιάρθρωση του τρόπου «επιβολής» του ΦΠΑ με στόχο αυτός να ενισχυθεί και να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Οι αρχές θα καταθέσουν μία έκθεση στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. (EU VAT Commitee) και θα πρέπει να προετοιμαστούν για την επιβολή ΦΠΑ για συναλλαγές τουλάχιστον 25.000 ευρώ.
* Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, μέσω διοικητικών μέτρων και για τον τρόπο αποθήκευσης (είτε με μεταφορικό μέσο, είτε σε σταθερά).
* Δημιουργία ενός σχεδίου προκειμένου να υπάρξει εντατικοποίηση της πάταξης της φοροδιαφυγής αλλά και των μη «καταγεγραμμένων» τραπεζικών λογαριασμών. Έλεγχος των τραπεζικών συναλλαγών στις ξένες θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών, με στόχο να αντληθούν μη καταβληθέντες φόροι.
* Aνάπτυξη ενός κοστολογημένου σχεδίου ώστε να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές, με χρήση και των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε.
7. Χρηματοοικονομικός Τομέας
i) Τροποποιήσεις στον πτωχευτικό κώδικα που διέπει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να καλύπτονται όλοι οι δανειολήπτες. Παράλληλα ένταξη στον πτωχευτικό κώδικα και του εξωδικαστικού συμβιβασμού
ii) Τροποποιήσεις στον πτωχευτικό κώδικα των νοικοκυριών για την εισαγωγή μηχανισμού που θα διαχωρίζει αυτούς που στρατηγικά προχωρούν σε στάση πληρωμών απ' τους δανειολήπτες με καλή πίστη, την απλοποίηση και ισχυροποίηση των διαδικασιών, την εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού εκκρεμών υποθέσεων.
iii) Τροποποιήσεις για την άμεση βελτίωση του δικαστικού πλασίου για ζητήματα πτωχεύσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
iv) Νομοθεσία για την καθιέρωση ρυθμισμένου επαγγέλματος των διαχειριστών πτωχεύσεων, που δεν θα είναι περιορισμένο από κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και θα ακολουθεί την καλή εμπειρία άλλων χωρών
v) Μία συνολική στρατηγική για το χρηματοοικονομικό σύστημα: η στρατηγική θα βασιστεί στη έγγραφο στρατηγικής του 2013 λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες του χρηματοοικονομικού συστήματος και με την οπτική της επιστροφής των τραπεζών σε ιδιωτική ιδιοκτησία μέσω της προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών, και την επίτευξη διατηρήσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου μεσοπρόθεσμα
vi) Μία ολιστική στρατηγική αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα προετοιμαστεί με τη βοήθεια στρατηγικού συμβούλου.
8. Αγορά Εργασίας
Έναρξη μίας διαδικασίας συμβουλευτικής παρόμοια με αυτή του παρελθόντος για τον καθορισμό του επιπέδου του κατώτατου μισθού (άρθρο 103 του νόμου 4172/2013), για την αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου των μαζικών απολύσεων, και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη. Διεθνείς Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του ILO, θα συμβάλουν στην παραπάνω αναθεώρηση. Η οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα θα σχηματιστούν έπειτα από διαβούλευση με τους θεσμούς. Δεν θα αλλάξει το υφιστάμενο πλαίσιο διαπραγματεύσεων πριν την κατάληξη της αναθεώρησης και σε καμία περίπτωση πριν το 2015. Οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή στο πλαίσιο της νομοθεσίας θα υιοθετηθεί κατόπιν συμφωνίας με την Κομισιόν την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Οι Αρχές θα κινηθούν προς την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων επιχειρήσεων και την προστασία των εργαζομένων καθώς και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα.
9. Αγορά προϊόντων – υπηρεσιών
 

Υιοθέτηση νομοθεσίας ούτως ώστε:
* να εφαρμοστούν όλες οι προτάσεις της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η απελευθέρωση της αγοράς βαρέων οχημάτων και η δεύτερη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ που αφορά αναψυκτικά και πετρελαϊκά προϊόντα,
* να απελευθερωθούν τα κλειστά επαγγέλματα των μηχανικών, συμβολαιογράφων, λογιστών και δικαστικών επιμελητών και να απελευθερωθεί η αγορά τουριστικών ενοικιάσεων και θαλάσσιων μεταφορών,
* να καταργηθούν οι αμοιβαίες αλλά και μη αμοιβαίες επιβαρύνσεις κοινωνικής στήριξης,
* i) να μειωθεί η γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αδειών για επενδύσεις και δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, όπως συστήνει η Παγκόσμια Τράπεζα και το διοικητικό κόστος που βαραίνει τις επιχειρήσεις, βάσει αυτών που προτείνει ο ΟΟΣΑ και ii) δημιουργία μίας επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με την προετοιμασία των νόμων και θα συντονίζει τα υπουργεία που εμπλέκονται. Θα ζητηθεί η τεχνική στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας,
* εφαρμογή του «οδικού χάρτη» απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου,
* λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων (μεταξύ των οποίων και η ανακοίνωση συγκεκριμένης ημερομηνίας) για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ,
* στην αγορά ενέργειας οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών και άλλων κανόνων που ισχύουν προκειμένου να αποτραπεί η διατήρηση λειτουργίας ορισμένων μονάδων που είναι μη οικονομικά βιώσιμες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα χρεών μεταξύ ΔΕΗ και του οργανισμού που καθορίζει τη λειτουργία της αγοράς. Νέα τιμολογιακή πολιτική για τη ΔΕΗ, με κατάργηση της έκπτωσης 20% του κοινωνικού τιμολογίου, αλλά και ενημέρωση της Κομισιόν για την πρόσβαση της ΔΕΗ σε φθηνό ρεύμα (ΝΟΜΕ). Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον «οδικό χάρτη» της Ε.Ε. ο οποίος αφορά τη στήριξη των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τη φορολόγηση,
* να ενισχύσει την ανεξαρτησία της αρχής ελέγχου και εποπτείας της αγοράς ενέργειας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο
Η κυβέρνηση θα μεταφέρει στην ελληνική νομολογία την κοινοτική Οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
10. Ιδιωτικοποιήσεις
* Το Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ θα εγκρίνει το σχέδιο ανάπτυξης (Asset Development Plan) που θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν στην κατοχή του Ταμείου στις 31/12/2014. Το υπουργικό συμβούλιο ομοίως θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο.
* Για να διευκολυνθεί η συμπλήρωση των προσφορών οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις ανειλημμένες δεσμεύσεις της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο του Ελληνικού (ακριβής λίστα στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτή η λίστα των ενεργειών θα πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει πως όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις (ιδιωτικοποιήσεις) θα ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγραμμάτων.
* Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προσφορών για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και πάντως αυτές οι ημερομηνίες δεν μπορεί να είναι πέραν του τέλους του Οκτωβρίου του 2015, όπως και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στους όρους των προσφορών.
* Η κυβέρνηση θα μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ τις μετοχές που κατέχει στον ΟΤΕ
* Θα γίνουν τελικά (μη αναστρέψιμα) βήματα προς την κατεύθυνση της πώλησης των περιφερειακών αεροδρομίων με τους υφιστάμενους (τωρινούς) όρους και με τον νικητή του διαγωνισμού ήδη επιλεγμένο
 (Από το σύντροφο Τάκη Κολοκοτρώνη)

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣMETA (METΩΠΟ ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ)
ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ
ΑΘΗΝΑ 26/6/2015

ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ - Η ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην πρόταση της κυβέρνησης έχουν έντονο το στίγμα του γενικότερου νεοφιλελεύθερου μοντέλου, στο πλαίσιο του οποίου έχει χαραχτεί όλη η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων της χώρας μας.
Από την συμφωνία στις 20 Φλεβάρη που έθετε τις βάσεις για αυτές τις υποχωρήσεις, σε αντίθεση με αυτά που ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι έθεταν ως προαπαιτούμενα, φτάσαμε διά της διολισθήσεως στο κείμενο των 47 σελίδων και τώρα στις νέες απαράδεκτες προτάσεις της κυβέρνησης, που κατατέθηκαν για «διαπραγμάτευση» με την τρόικα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της.
Αν μάλιστα αυτά συνδυαστούν με τις δηλώσεις των ηγετών χωρών της ΕΕ, όπως της κ. Μέρκελ, που αρνούνται κάθε συζήτηση για τη διαγραφή του χρέους και προσφέρουν «τσάι και συμπάθεια», δείχνουν ότι «έντιμη συμφωνία» με τους εκπροσώπους του νεοφιλελευθερισμού δεν μπορεί να υπάρξει.
Απαιτείται αυτή την ώρα το εργατικό κίνημα να θέσει τις δικές του κόκκινες γραμμές και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την πιθανότητα υπογραφής μιας τέτοιας απαράδεκτης συμφωνίας.
Η ρήξη με τις πολιτικές των μνημονίων και της σκληρής και αντιλαϊκής λιτότητας, που έχουν επιβάλλει στη χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, η στάση πληρωμών προς τους τοκογλύφους - δανειστές είναι πλέον μονόδρομος και πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για όλο το ταξικό εργατικό κίνημα.
Τα ζητήματα που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έθεσαν οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ μέσα στο εργατικό κίνημα και αποτέλεσαν το βασικό κορμό των αγώνων και διεκδικήσεων των εργαζομένων και του λαού είναι η εναλλακτική λύση για τον απεγκλωβισμό από τις πολιτικές των μνημονίων και τον φαύλο κύκλο της λιτότητας.
Η αποτροπή της υπογραφής της νέας συμφωνίας πρέπει να συνδυαστεί με την προβολή ενός εναλλακτικού σχεδίου που θα δίνει λύσεις στα ώριμα αιτήματα των εργαζομένων και θα απεγκλωβίζει τη χώρα από τη μνημονιακή λαίλαπα.
Το εναλλακτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Την άρνηση αποπληρωμής του χρέους και τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του.
  • Το πέρασμα των τραπεζών υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο.
  • Την κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων.
  • Την άμεση αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας, μέτρα για τη στήριξη των ανέργων σε συνδυασμό με πολιτικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας
  • Την επαναφορά των εργατικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που καταργήθηκαν στη μνημονιακή περίοδο.
  • Την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών φόρων και χαρατσιών που θεσπίστηκαν την προηγούμενη περίοδο (ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.), άμεση επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και φορολογική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων.
  • Την άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου για βασικό μισθό στα 751€ ΤΩΡΑ, την επαναφορά των ΣΣΕ και του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων συνολικά, την άρση των ανισοτήτων μεταξύ εργαζομένων πάνω και κάτω των εικοσιπέντε ετών, το ξεπάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων, το φρένο στις απολύσεις, τη θέσπιση ενός νέου, δίκαιου βαθμολογίου -μισθολογίου και συστήματος στελέχωσης του Δημοσίου..
  • Την άμεση επαναφορά της Κυριακής Αργίας.
  • Την κατάργηση της ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας, των εργολαβιών, της ελαστικής, μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, την αποκατάσταση του εργατικού δικαίου και στελέχωση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου και ιδιαίτερα της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ελεγκτικών μηχανισμών με μόνιμο προσωπικό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
  • Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων των επιχειρήσεων σε βασικούς κλάδους στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, την λήψη μέτρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη διασφάλιση της γεωπολιτικής της θέσης, την κατάργηση όλων των αποικιοκρατικών συμβάσεων και συμφωνιών και τη σταδιακή επαναφορά στο Δημόσιο της στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων και κλάδων που έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια,
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, χωρίς ταλαντεύσεις και καθυστερήσεις, θα πρέπει αυτή την ώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αποτρέψει αρνητικές εξελίξεις που δρομολογούνται σε βάρος των εργαζομένων και του λαού και να συμβάλλει προκειμένου να ανοίξει ένας άλλος δρόμος προς όφελος των εργαζομένων και του λαού μας.
Καλούμε την ΠΟΣ και τα σωματεία του συνδικαλιστικού κινήματος των σιδηροδρομικών να στρατευτούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Κώστας Μαυρομιχάλης, Μέλος Δ.Σ. του Σ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ                               Παναγιώτης Τερζόγλου, Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ

* Η ανακοίνωση έχει πάρει στοιχεία από το κείμενο του συντρόφου Κόνιαρη Χρήστου μέλους της Γραμματείας του ΜΕΤΑ

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

«Οι εργαζόμενοι να κοιτάνε το site της Ομοσπονδίας»
Νέος τρόπος επαφής της ΠΟΣ με τους σιδηροδρομικούς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣ ΣΤΙΣ 24/6/2015

ΑΘΗΝΑ 25/6/2015

1.- Σε ότι αφορά τη ΣΣΕ για το 2015, έγινε ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Προεδρείο της ΠΟΣ και τις Διοικήσεις των εταιρειών και για τη συνάντηση με τον υπουργό εργασίας κ. Σκουρλέτη. Επειδή είναι αρκετές λεπτομέρειες που είναι αδύνατο να συγκρατηθούν ζήτησα να υπάρξει ανακοίνωση ώστε να ενημερωθούν σωστά όλοι οι σιδηροδρομικοί. Στο κομφούζιο που επικρατεί συνήθως στο τέλος της συνεδρίασης κατά τη λήψη των αποφάσεων δεν αντιλήφθηκα αν η πρόταση μου έγινε δεκτή. Θα επικοινωνήσω με το Προεδρείο και θα την καταθέσω πάλι.

Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από τις συναντήσεις αυτές ενώ στη συνάντηση με τον υπουργό εργασίας, ο κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε στο Προεδρείο ότι ετοιμάζεται μισθολόγιο που θα αφορά όλες τις ΔΕΚΟ. Άρα η ΠΟΣ θα μπορεί να υπογράφει ΣΣΕ μόνο με θεσμικά ζητήματα.

Πρότεινα στη Διοίκηση να απορρίψει αυτή τη θέση του υπουργού και με έγγραφο της να δηλώσει την αδιαπραγμάτευτη θέση μας (που αποτελεί άλλωστε προεκλογική δέσμευση και του ΣΥΡΙΖΑ) για ελεύθερες και πλήρεις (όχι κουτσουρεμένες) ΣΣΕ.

2.- Ζητήθηκε εξουσιοδότηση της Διοίκησης προς το Προεδρείο να διαμορφώσει αγωνιστικό και απεργιακό πρόγραμμα όταν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις για το σιδηρόδρομο (π.χ. συμφωνία με τους δανειστές) ή άλλη σοβαρή εξέλιξη, μαζί με τα άλλα σωματεία των μεταφορών ή όχι.

Σε ότι αφορά τις απεργιακές κινητοποιήσεις δήλωσα ότι δεν ψηφίζω καμία κινητοποίηση αν δεν προηγηθούν πρώτα συνελεύσεις τουλάχιστον στους μαζικούς χώρους δουλειάς, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να δώσουν την εξουσιοδότηση τους. Ανέφερα ότι στην Καρόλου δεν έγινε ούτε καν συγκέντρωση.

Σε απάντηση ο Πρόεδρος της ΠΟΣ είπε ότι το Προεδρείο ήρθε στην Καρόλου αλλά μιλούσε σε άδειες καρέκλες. Όταν τόσο εγώ όσο και άλλοι δηλώσαμε ότι δεν είχε γίνει σωστή ενημέρωση όπως γίνεται π.χ. όταν έχουμε εκλογές, τότε απάντησε: H συγκέντρωση ήταν στο site της ΠΟΣ, να ενημερώνονται. Ότι κάνουμε στην Καρόλου το μαθαίνουνε αμέσως, αυτό δεν το μάθανε;

Στο τέλος ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι το Προεδρείο από τις συγκεντρώσεις που έχει κάνει έχει πάρει από τους συναδέλφους εξουσιοδότηση για απεργιακές κινητοποιήσεις και συμφωνήσαμε να γίνει και στην Καρόλου καλά προετοιμασμένη συγκέντρωση για το ίδιο θέμα.
3.- Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των 3 παρατάξεων (ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ, ΔΕΣΚ), για διαφορετικούς λόγους ο καθένας φυσικά, ήταν εστιασμένες ως να είχαν απέναντι τους μία κυβέρνηση που έχει ψηφίσει μία σειρά από νόμους αρνητικούς για τους εργαζόμενους και για τους σιδηροδρομικούς.

Όταν ζήτησα να μου υποδείξουν κάποιο αρνητικό νομοθέτημα ή κάποια αρνητική απόφαση με την οποία να διαφωνεί η ΠΟΣ, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων αυτών άρχισαν να μιλούν για «σχέδια», non paper, φήμες, «κάτι μου είπαν» και άλλες τέτοιες σαχλαμάρες προκειμένου να αιτιολογήσουν τον αντιπολιτευτικό οίστρο τους, ο οποίος δεν προσφέρει τίποτα μα τίποτα στους σιδηροδρομικούς, αλλά γίνεται για προσωπική μικροκομματική τους χρήση.

Εξαιρώντας τη ΔΕΣΚ, τείνω να πιστέψω ότι οι ηγεσίες των παρατάξεων ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ εκτελούν εντολή να κάνουν ότι είναι δυνατόν για περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Γι αυτό μου φαίνεται οξύμωρο κάποιοι να προσπαθούν να σχηματίσουν μέτωπα μαζί τους!!! Και εξηγούμαι:

Στην πρωτομιλία του ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, αφού αναφέρθηκε σε «συμφωνίες» της κυβέρνησης με τους δανειστές αρνητικές για τους εργαζόμενους, ανέφερε επί λέξει: τελευταίες πληροφορίες λένε ότι για φέτος προβλέπεται ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ!!!

Όταν αμέσως μετά,  πήρε το λόγο ο Γραμματέας της ΠΟΣ είπε επίσης επί λέξει: Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ιδιωτικοποίηση είναι προ των πυλών!!!

Όταν ήρθε η σειρά μου τους ζήτησα να μας δώσουν τη συμφωνία που επικαλούνται, γιατί βέβαια συμφωνία δεν υπάρχει. Το ξέρουν και αυτοί το ξέρουμε όλοι. Η παραπληροφόρηση όμως και το σκηνικό φόβου είναι βασικός παράγοντας για να περνάς τα σχέδια σου. Για να τους αφαιρέσω οποιοδήποτε επιχείρημα και να γραφτεί στα πρακτικά της ΠΟΣ, τους «ενημέρωσα» (αν και το ήξεραν) ότι η κυβέρνηση είχε στείλει στους δανειστές επίσημη πρόταση στα αγγλικά, με την υπογραφή του πρωθυπουργού. Από την επίσημη πρόταση αυτή και από το μεταφρασμένο κείμενο που δημοσίευσε η ΑΥΓΗ, τους διάβασα την παράγραφο για τις ιδιωτικοποιήσεις που αφορά το σιδηρόδρομο:

θα οριστικοποιήσουν τους όρους για την πώληση των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και του φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων και εκ των προτέρων … (συνεχίζει με άλλα θέματα)

Αυτή είναι η μόνη αναφορά που κάνει στον σιδηρόδρομο, δεν αναφέρει την ΕΕΣΣΤΥ και δεν αναφέρει χρονοδιάγραμμα ούτε κόστος ιδιωτικοποίησης σε σχέση με το non paper των 47 σελίδων που κυκλοφόρησε.

Τους ζήτησα να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα πάνω σε αυτό και ας είναι ακόμη σχέδιο και όχι εγκεκριμένη συμφωνία και η ΠΟΣ να τοποθετηθεί άμεσα απορρίπτοντας το ως κείμενο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης. Πήγα στη Γραμματεία και φωτοτύπησα όλη την πρόταση και την παρέδωσα στις 4 παρατάξεις. Παρά το ότι είχαν την επίσημη πρόταση με την υπογραφή του Έλληνα Πρωθυπουργού, αυτοί συνέχιζαν να μιλάνε για non paper και φήμες.

Στο τέλος ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ απέρριψαν την πρόταση μου, να καταδικάσει η ΠΟΣ με ανακοίνωση αυτήν την απαράδεκτη πρόταση της κυβέρνησης. Αναγκάστηκα να τους προειδοποιήσω να προσέξουν μη τυχόν και βρεθούν (από συνήθεια και λόγω παρελθόντος) να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να στηρίξουν τέτοιες αποφάσεις αν ποτέ έρθουν προς υλοποίηση!!!

Ζήτησα από το Πρόεδρο να δώσει στη Διοίκηση τις «τελευταίες πληροφορίες» που έχει που λένε ότι φέτος θα γίνει η ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ!!!

Άρχισε να μιλάει για φήμες, για «κάποιους» δημοσιογράφους που μίλησαν με «κάποια» στελέχη, που … ο Πρόεδρος του ΤΑΪΠΕΔ … που οι 47 σελίδες … που … στο σημείο αυτό κουράστηκαν και οι άλλοι συνάδελφοι να περιμένουν και άρχισαν να φωνάζουν να τελειώνουμε.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
            σε ότι αφορά την πρόταση της κυβέρνησης δήλωσα ότι θα πάρω δημόσια αναλυτικά θέση, την απορρίπτω ως μία ακόμη νεοφιλελεύθερη θέση που δεν έχει καμία θέση στο οπλοστάσιο μιας συγκυβέρνησης της Αριστεράς και θα την παλέψω σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Όλοι αυτοί ήταν επικίνδυνοι κάποτε που τους πιστεύατε και τους ψηφίζατε. Τώρα που τους καταλάβατε είναι απλώς γραφικοί!!! Απομονώστε τους τελείως και πάρτε τις τύχες σας στα χέρια σας!!!

Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

«Μην κουνάς τα πόδια σου, πριν … ανεβείς στο γάιδαρο!!!»Μερικές σκέψεις από την ανακοίνωση της ΠΑΣΚ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Αθήνα 19/6/2015

Ο ελληνικός λαός με τη σοφία του και τις παροιμίες του πάντα σου δίνει έναν καλό τίτλο. Έτσι με ξελάσπωσε για  μια ακόμη φορά στην αναζήτηση τίτλου για το σημείωμα μου, με αφορμή την ανακοίνωση της επανεμφανιζόμενης «ΠΑΣΚ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» στις 12/6/2015 στη θέση της άλλοτε «ΠΑΣΚ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ».

Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι όλες οι αναφορές μου στο κείμενο αυτό είτε για το σήμερα είτε για το χθες, αφορούν μόνο στην ηγετική ομάδα της ΠΑΣΚ και όχι στους απλούς συναδέλφους – ψηφοφόρους της, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη (για μένα) για την πολιτική και τη στάση της παράταξης.

1.- Η ΠΑΣΚ λοιπόν δείχνει μια αδικαιολόγητη βιασύνη να τοποθετηθεί γρήγορα και να αποκαλύψει το «βρώμικο» παιχνίδι της «όχι αριστερής» κυβέρνησης, όταν 41 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση του δεν μας έχει ενημερώσει ακόμη, τι κόμμα ήταν τελικά το ΠΑΣΟΚ; Επειδή χρησιμοποιούν φρασεολογία του ΠΑΜΕ, νομίζουν ότι «τη βγαίνουν κι εκείνοι από αριστερά»!!!

Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, μην αυτογελοιοποιείστε άλλο!!! Οι συνάδελφοι του ΠΑΜΕ έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν αριστερή κριτική είτε σε πολιτικό είτε σε συνδικαλιστικό επίπεδο γιατί είναι φύσει, θέσει και δράσει αριστερή παράταξη. Εσείς τη σχέση σας με την αριστερά την αφήσατε εκεί κάπου στο 1985 (θυμάστε;) και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχετε μετατραπεί πολιτικοσυνδικαλιστικά σε συνιστώσα της ΔΑΚΕ υιοθετώντας όλα τα νεοφιλελεύθερα μοντέλα της Ν.Δ. Mε βάση λοιπόν ποια κριτήρια κρίνετε και συγκρίνετε πολιτικές;

2.- H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει αποφασίσει (κακώς κατά την άποψη μου) να χρησιμοποιήσει πρόσωπα του κατεστημένου. Η ΠΑΣΚ κάνει επιλογή και από όλα αυτά κριτικάρει (σωστά) την επιλογή του κ. Σαγιά αλλά αφήνει στο απυρόβλητο άλλες επιλογές όπως π.χ. του κ. Σπίρτζη! Γιατί;

3.- Υιοθετεί πλήρως την επιχειρηματολογία Σαμαρά – Βενιζέλου βαφτίζοντας τη δανειακή σύμβαση = μνημόνιο κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ζήτησε παράταση 9 μήνες. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση συζητάει παράταση της δανειακής σύμβασης για 9 μήνες ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η οικονομία χωρίς να πάρει μνημονιακά μέτρα. Άλλωστε, για όποιον ενδιαφέρεται, αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή και άλλος νόμος που καταργεί μνημονιακές διατάξεις αυτή τη φορά για άτομα με αναπηρίες. Αφού η ΠΑΣΚ άνοιξε τέτοιο διάλογο, γιατί δεν μας λέει συγκεκριμένα και τις προτάσεις της;

4.- Η επόμενη παράγραφος αποκαλύπτει το μέγεθος της υποκρισίας τους όταν επικαλούμενη την «ειλικρίνεια» τους, ομολογούν ότι θέλουν να πετύχει η κυβέρνηση και ακολούθως αραδιάζουν το επιχείρημα που χρησιμοποίησε στη Βουλή ο ιδεολογικός καθοδηγητής τους κ. Βενιζέλος περί Σ.Α.Ν.Ο. (Σύμφωνο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) ειδοποιώντας μας ότι, εκείνοι δεν τον τρώνε, πια!!!

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
            η ηγεσία της ΠΑΣΚ με την καθοδήγηση του κ. Βενιζέλου και στα πλαίσια της αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ με τη νέα ηγεσία, είναι απόλυτα ταυτισμένη στο σχέδιο του συστήματος να πριονίσει την πρώτη κυβέρνηση με κορμό της Αριστερά. Να δημιουργήσουν αυτό που λέμε, αριστερή παρένθεση και να πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν με το mail Χαρδούβελλη. Τους ενοχλεί που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που δεν είναι κυβέρνηση μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Αριστεράς, παλεύει (μέσα και από λάθη) για να καταργήσει τη λιτότητα, να μην κάνει ιδιωτικοποιήσεις, να μην αυξήσει όρια ηλικίας αλλά να προχωρήσει σε ρύθμιση του χρέους και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να ξαναγυρίσει η οικονομία στην ανάπτυξη. Δεν τους ενδιαφέρει αν αποτύχει η κυβέρνηση γιατί αυτοί πάλι θα βολευτούν, όπως βολεύονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους Μαντέληδες και τους Βερελήδες.

Σε ότι με αφορά, μέχρι την τελευταία στιγμή θα αγωνίζομαι και θα καλώ όλους τους συναδέλφους μου να αγωνιζόμαστε να μην υποχωρήσει η κυβέρνηση, όχι για να βολευτώ εγώ, αλλά γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε.

5.- Στην επόμενη παράγραφο όπου μιλούν για «χαμένους στη μετάφραση» μου κάνουν την «τιμή» να αναφερθούν σε μένα. Αφού υιοθέτησαν τη διαρροή από γερμανικό (αυτό τι σας λέει;) κανάλι του κειμένου των 47 σελίδων, το οποίο ΜΕΓΚΑ, ΣΚΑΙ, Σαμαράς, Βενιζέλος και όλο το κατεστημένο το βάφτισαν: επίσημη πρόταση της κυβέρνησης, άρχισαν (μη μπορώντας να κρύψουν τη χαρά τους) τις κραυγές για τον κακό ΣΥΡΙΖΑ που πουλάει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ!!!

Κατ΄ αρχήν να τους θυμίσω ότι ο καθοδηγητής τους Βενιζέλος θα την είχε πουλήσει από το Γενάρη, με βάση τη διαδικασία που είχαν αποφασίσει. Είμαστε στα τέλη Ιούνη και δεν φαίνεται να πουλιέται τίποτα, τουλάχιστον μέσα στο 2015!!! Το πρόβλημα είναι αν θα αντέξουν να φτάσουν στο 2016 με τις πολιτικές που ακολούθησε το κόμμα τους με το σύμμαχο τους!!!

Επειδή το κείμενο ήταν σε οξφορδιανά αγγλικά και δεν έχω συνηθίσει (όπως αυτοί) σε μασημένη τροφή, φρόντισα να το μεταφράσω για να δω τι λέει. Διαβάζοντας το είχα επιφυλάξεις τις οποίες τις επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα στη Βουλή. Αναφερόμενος στο κείμενο ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι δεν αποτελεί επίσημη κυβερνητική πρόταση αλλά είναι καταγραφή όλων των προτάσεων που κατατέθηκαν στην ομάδα διαπραγμάτευσης και πάνω σε αυτό το κείμενο θα γινόταν η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ που δεν άρχισε ΠΟΤΕ!!! Δεν αναρωτιούνται τα σαΐνια  πως γίνεται την ώρα που στέλνουν στην ελληνική κυβέρνηση το απαράδεκτο τελεσίγραφο, την ίδια ώρα οι Γερμανοί να «διαρρέουν» αυτό το κείμενο που η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να το ψηφίσει με τίποτα; Η ζέση και η βιασύνη τους μου θυμίζουν και μια άλλη παροιμία: Γοργά γοργά ας τον θάψουμε, μη σηκωθεί η ψ……. του!!!

6.- Η μόνη παράγραφος όπου η ηγεσία της ΠΑΣΚ είναι ειλικρινής είναι εκείνη που δηλώνει την απορία της γιατί το Δίκτυο (και όχι μόνο συνάδελφοι) ζητάει την αλλαγή των Διοικήσεων των σιδηροδρομικών εταιρειών. Είναι όντως έτσι. Δεν θέλουν να αλλάξουν οι Διοικήσεις γιατί μαζί τους περνάνε μια χαρά. Έχουν συνεργαστεί άψογα όλα αυτά τα χρόνια στη διάλυση και στον εξανδραποδισμό του σιδηροδρόμου, συνεχίζουν και σήμερα κάνοντας προαγωγές (όπως πρόσφατα στη γραμμή και στα ΤΗΕ). Ουσιαστικά διοικούν οι ίδιοι και μόνο τελευταία που άρχισαν να χάνουν κάποια συνδικαλιστικά προπύργια όπως στους μηχανοδηγούς, στους σταθμάρχες και στην κίνηση, θορυβήθηκαν και αποφάσισαν να ξαναγυρίσουν σε παλιές δοκιμασμένες συνταγές.

7.- Το μεγαλείο της συνδικαλιστικής απάτης της ηγεσίας της ΠΑΣΚ ξεδιπλώθηκε στην περίπτωση της επιστροφής των μεταταγμένων σιδηροδρομικών.  Η ηγεσία της ΠΑΣΚ σαμποτάρισε την τροπολογία που έδινε οριστική λύση στο πρόβλημα των συναδέλφων, λύση (πλήρη μετάταξη) που είχαν αποφασίσει οι ίδιοι οι συνάδελφοι μέσα από τις συνελεύσεις τους και προωθούσαν (η ΠΑΣΚ) και προωθούν ακόμη και τώρα τη λύση της «απόσπασης μέχρι την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» που είχαν σχεδιάσει μαζί με τον ομοϊδεάτη τους κ. Χρυσοχοϊδη. Ήταν τόσο το πάθος τους που στις επισκέψεις τους στη Βουλή, τάχα για να υποστηρίξουν την τροπολογία για τις μετατάξεις, μιλούσαν σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για … αποσπάσεις μέχρι την ιδιωτικοποίηση!!! προκαλώντας αντιδράσεις, όπως: τι είναι αυτά που λέτε! Σε μένα ήρθατε να μιλήσετε για ιδιωτικοποιήσεις!!!

Δεν θέλουν την επαναφορά με οριστική μετάταξη γιατί έτσι ηττάται οριστικά ο ν.3891/10 που στήριξαν με νύχια και με δόντια. Οι συνάδελφοι θυμούνται πολύ καθαρά τις προσπάθειες που έκαναν και τις πιέσεις που τους ασκούσαν προκειμένου να δεχτούν να μεταταγούν σε άλλους οργανισμούς. Όλοι οι σιδηροδρομικοί ξέρουν ότι, αν δεν έβαζε πλάτη η ηγεσία της ΠΑΣΚ ο ν.3891/10 δεν θα πέρναγε.

Η τροπολογία για τις μετατάξεις θα κατατεθεί σε επόμενο σχέδιο νόμου. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης και θα τηρηθεί είτε το θέλουν είτε όχι.

8.- Χρησιμοποιούν σαν άλλοθι ότι διαφώνησαν με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αποχώρησαν από αυτό. Κάποτε μάλιστα κούναγαν και τις κομματικές ταυτότητες. Είτε αποχώρησαν τυπικά από το ΠΑΣΟΚ είτε άλλαξαν τον τίτλο ΠΑΣΚ και χρησιμοποιούσαν τίτλους όπως ανεξάρτητους, αυτόνομους, ενωτικούς, κάποτε μάλιστα έλεγαν σε συναδέλφους ότι στο ψηφοδέλτιο (π.χ. του ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ) συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, ότι και να έκαναν, παρέμεναν προσδεδεμμένοι μέσω της ΠΑΣΚ/ΓΣΕΕ και του κ. Παναγόπουλου και στην ΠΑΣΚ και στο ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας εντολές από τις πεφωτισμένες ηγεσίες του κ. Παπανδρέου και του κ. Βενιζέλου.

Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την πρακτική και συμπεριφορά τους η οποία δεν άλλαξε ούτε κατά κεραία όλα αυτά τα χρόνια με όποιο όνομα και αν εμφανίζονταν.

Ο στόχος του σημειώματος δεν ήταν να κάνω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είμαι αποφασισμένος όμως να μην τους ξαναφήσω να πούν ψέματα. Στο παρελθόν και στο όνομα της ενότητας που αποδεικνυόταν πάντα επίπλαστη, έσπρωξα κάποια πράγματα κάτω από το χαλί. Δεν φώναξα όσο έπρεπε και έχω κι εγώ την ευθύνη μου και την αναλαμβάνω.

Υπάρχουν και σήμερα κάποιοι που βαυκαλίζονται και θεωρούν ότι μπορούν με δυνάμεις τέτοιες οι εργαζόμενοι να σχηματίσουν μέτωπα και να παλέψουν ζητήματα όπως π.χ. οι ιδιωτικοποιήσεις!!! Με ποιους; Με νεοφιλελεύθερους;

H ηγεσία της ΠΑΣΚ από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα έχει πρωτοστατήσει στην εκλαΐκευση και επιβολή όλων των αντισιδηροδρομικών μέτρων. Από τις πράσινες ανακοινώσεις με τα έργα εκσυγχρονισμού του Μαντέλη μέχρι πρόσφατα όπου μπαινόβγαιναν στα γραφεία του Τσιόγκα και αποφάσιζαν ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει από τον ΟΣΕ. Από το 1998 που έδιωχναν 500 σταθμάρχες με μετατάξεις και αμέσως βάφτιζαν σταθμάρχες με πλαστά χαρτιά μέχρι πριν λίγα χρόνια όταν, για να κάνουν τα παιχνιδάκια τους μέσω του μηχανισμού, κηλίδωναν συνειδήσεις συναδέλφων στην ΚΑΥΛ.

9.- Η ηγεσία της ΠΑΣΚ με την ανακοίνωση αυτή, έχει κατά την άποψη μου 2 στόχους. Ο ένας είναι να διατηρήσει τη συνοχή της και να συνεχίσει να υπάρχει ως οντότητα και ο δεύτερος είναι να κατοχυρωθεί ως η νέα κυβερνητική παράταξη εφόσον δεν πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εκμεταλλευόμενη την ατολμία της κυβέρνησης να ξηλώσει το παρακράτος Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει να κυβερνάει ακόμη, δηλώνει παρούσα και διαθέσιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της οι οποίες είναι πάντα πολύτιμες σε όποια κυβέρνηση θέλει υποτακτικούς. Ελπίζω να πάρει την απάντηση που πρέπει.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
            Θα το γράψω κι εδώ. Στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου ούτε άλλης δημόσιας περιουσίας. Το αντίθετο. Και στην κυβέρνηση και στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ οι σιδηροδρομικοί έχουμε ισχυρούς συμμάχους που έχουν πειστεί ότι ο αναπτυγμένος και εκσυγχρονισμένος σιδηρόδρομος (μαζί με άλλους φορείς) μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ώστε να βγει η χώρα από την κρίση.

Από την άλλη, η κυβέρνηση δέχεται ισχυρή πίεση να τα ξεπουλήσει ΟΛΑ. Θα αντέξει; Και εδώ μπαίνει το ερώτημα προς όλους μας. Σε αυτή τη μάχη, τι θέση παίρνει ο καθένας; Ο κόσμος ας βγάλει τα συμπεράσματα του!!!

Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ
Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ


Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Κύριε Σπίρτζη, λάθος απόφαση !!! Αλλάξτε την !!!
Αθήνα 8/6/2015

Κύριε υπουργέ, διάβασα με απογοήτευση, πρέπει να ομολογήσω, στο aytodioikisi.gr ότι διορίσατε το νέο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και τελικά μέσα σε αυτό συμπεριλάβατε και τον κ. Σαράντη.

Αφού ξεκαθαρίσω ότι γνωρίζω απόλυτα το θεσμικό σας δικαίωμα να διορίζετε όποιον θέλετε, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η απογοήτευση μου δεν αφορά μόνο εσάς προσωπικά, θα έλεγα λιγότερο εσάς, αλλά και την κυβέρνηση γιατί προφανώς δεν είστε ανεξέλεγκτος!!!

Εδώ και πολλές ημέρες όταν και διέρρευσαν τα ονόματα που επρόκειτο να διορίσετε στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα αλλά και δια ζώσης παρεμβάσεις, τόσο στην πόλη όπου διαμένω και δραστηριοποιούμαι πολιτικά ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στους Αγίους Αναργύρους – Καματερό όπου είναι Δήμαρχος ο κ. Σαράντης, όσο και στο χώρο (στον ΟΣΕ) όπου εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι και πολιτικά και συνδικαλιστικά. Μου τηλεφώνησαν και σύντροφοι μου από την ΕΥΔΑΠ για να με ρωτήσουν για την πολιτική και αυτοδιοικητική συμπεριφορά του κ. Σαράντη και φυσικά τους ενημέρωσα πλήρως.

Τα ερωτήματα αλλά και τα αναθέματα που δέχτηκα ήταν όλα στην ίδια κατεύθυνση. «Τι θέλετε με αυτόν;» «Πως μπορεί η Αριστερά να συνεργάζεται με τα ……… του ΠΑΣΟΚ;» Στο σιδηρόδρομο έβαζαν και άλλα ερωτήματα, όπως: «Εάν στην ΕΥΔΑΠ, βάζουν τέτοιους, φαντάσου τι θα βάλουν σε μας που μας έχουν και για πούλημα!!!» Ήταν πολλά και ποικίλα τα σχόλια, δεν είναι εδώ πρόσφορος χώρος για να τα μεταφέρω. Τα σχόλια φυσικά αφορούσαν και εσάς και τις πραγματικές προθέσεις σας.

Δεν θα ασχοληθώ άλλο με την ΕΥΔΑΠ. Γνωρίζω ότι οι σύντροφοι μου στην ΕΥΔΑΠ έχουν αντιδράσει εγκαίρως. Γνωρίζω επίσης ότι ενημέρωσαν για τις θέσεις τους τόσο εσάς όσο και κάθε υπεύθυνο, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη για το πώς θα διαχειριστούν από δω και πέρα το τόσο σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήσατε με το Δ.Σ. που διορίσατε.

Κύριε Σπίρτζη, πήρατε μια λάθος απόφαση. Αλλάξτε την όσο είναι καιρός και αλλάξτε επίσης προσανατολισμό. Δεν ξέρω πόσα «χαρτάκια» ήρθαν στο γραφείο σας, δεν ξέρω τέτοιες αποφάσεις ποια προεκλογικά γραμμάτια εξοφλούν, δεν ξέρω αν αυτοί οι χειρισμοί έχουν σαν στόχο τη δημιουργία δικού σας μηχανισμού στον ευρύτερο χώρο των ΔΕΚΟ … όποιο πρόσκαιρο στόχο κι αν εξυπηρετούν τέτοιου είδους αποφάσεις, αλλάξτε τις τώρα, γιατί και αυτός (ο στόχος) θα αποτύχει και εσείς θα αποτύχετε και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι, θα αποτύχει η πρώτη κυβέρνηση με κορμό την Αριστερά να εκπληρώσει τα μεγάλα όνειρα που έχει στηρίξει πάνω της ο κόσμος της εργασίας που την στήριξε. Και δεν θα αποτύχει απλώς ως κυβέρνηση αλλά και η χώρα θα οδηγηθεί και σε πολιτική και σε κοινωνική εξαθλίωση.

Τι να απαντάω λοιπόν στους πολίτες των Αγίων Αναργύρων – Καματερού, όταν με ρωτούν για το Δήμαρχο τους, που ενώ 9 χρόνια τώρα, εφαρμόζοντας πιστά όλες τις μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες εντολές έχει διαλύσει κάθε δημόσια και κοινωνική παροχή,  η κυβέρνηση μου τον διόρισε στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ; Να τους λέω ότι τον διορίσαμε για να δώσει στους κατοίκους του λεκανοπεδίου φθηνό, καθαρό νερό στην υπηρεσία του λαού ως δημόσιο αγαθό;

Κύριε Σπίρτζη, όταν έγινε γνωστός ο διορισμός σας στην θέση του Υπουργού Μεταφορών η πρώτη σκέψη πολλών από εμάς ήταν να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ήρθαν στο νου άσχημες μνήμες και εμπειρίες άλλων κομμάτων. Οι πληροφορίες που είχαμε για σας αλλά και οι ανακοινώσεις που διαβάζαμε από παρατάξεις μηχανικών ήταν αρνητικές για το πρόσωπο σας. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει ποιο «κέντρο» σας πρότεινε για τη θέση και επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει κάποιος στόχος, δεν έχουμε «καταλάβει» ακόμη και το στόχο που ήρθατε να υπηρετήσετε.

Μας συγκράτησαν σύντροφοι μας στην κυβέρνηση και στο κόμμα, με τους οποίους μας ενώνουν μακροχρόνιοι και δύσκολοι αγώνες στις πέτρινες εποχές που εσείς ήσασταν σύμβουλος κυβερνήσεων εχθρικών με το σιδηρόδρομο.

Οι δημόσιες δηλώσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα, είναι σαν να είναι υπουργός ο κ Χρυσοχοϊδης!!! Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα ούτε στα στελέχη του Υπουργείου ούτε στην πολιτική του ηγεσία. Από την Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ μάθαμε ότι σε συνάντηση μαζί τους, διαβεβαιώσατε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο ενιαίος δημόσιος σιδηρόδρομος (που σημαίνει ενοποίηση ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΕΡΓΟΣΕ) παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και είναι γνωστές σε όλους. Δηλώσατε μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί το πακέτο προτάσεων που έχει καταθέσει η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, πακέτο που βρίσκει σύμφωνους σχεδόν όλους τους σιδηροδρομικούς.

Λίγες ημέρες μετά σε συνάντηση που είχατε με το Προεδρείο της ΠΟΣ, όπως μας ενημέρωσε το Προεδρείο, δεν τα είπατε ακριβώς έτσι αλλά αρχίσατε να τα μασάτε!!!

Πριν λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω γερμανικού site κείμενο 47 σελίδων, το οποίο φέρεται να είναι πρόταση της κυβέρνησης προς τους δανειστές. Παρά το ότι, ο πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή, δεν υιοθέτησε το κείμενο αυτό σαν επίσημη πρόταση αλλά μίλησε για κείμενο καταγραφής των όσων συζητήθηκαν μέχρι τώρα στις ομάδες εργασίας, ας σταθούμε στην ουσία. Ο πίνακας ιδιωτικοποιήσεων στη σελίδα 9, είναι υπαρκτός;  Δεν υποτιμώ τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις αλλά θέλω να ξεκινήσω από το σιδηρόδρομο γι αυτό και σας ρωτώ ευθέως ως αρμόδιο υπουργό Μεταφορών:

Είτε στον πυρήνα είτε στις παρυφές της κυβερνητικής πολιτικής, υπάρχει η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΕΣΣΤΥ ή οποιουδήποτε κομματιού η σιδηροδρομικής λειτουργίας, με οποιοδήποτε τρόπο;

Μας δουλεύετε κ. Σπίρτζη ή μας δουλεύουν;

Φυσικά το ερώτημα που απευθύνετε κυρίως σε σας ως αρμόδιο υπουργό, δεν αφορά μόνο εσάς. Αφορά όλα τα στελέχη της κυβέρνησης είτε έχουν δεσμευτεί μέχρι τώρα δημόσια για το σιδηρόδρομο είτε όχι. Αφορά όλη την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν πάρει μέχρι τώρα δημόσια θέση είτε όχι. Επειδή όλοι είμαστε έμπειροι καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημασία έχει, οι δημόσιες δεσμεύσεις να συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται δημόσια.

Κύριε Σπίρτζη, γνωρίζετε ότι ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΕΡΓΟΣΕ (η οποία δεν έχει καν Διοίκηση εδώ και μήνες), ΓΑΙΑΟΣΕ βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Γνωρίζω ότι έχετε ενημερωθεί για αρκετά πράγματα τόσο για τα λίγα καλώς όσο και για τα πολλά κακώς κείμενα. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει η δικαιολογία του «δεν ήξερα» ή «δεν μου είπαν».

Ο μόνος λόγος που δεν έχουν καταρρεύσει είναι γιατί ο «σιδηροδρομικός» είναι ένα σπάνιο επάγγελμα που δεν διδάσκεται σε κανένα σχολείο και εκτός από τυπικά προσόντα είτε είσαι μηχανοδηγός, προσωπικό αμαξοστοιχιών, σταθμάρχης, κλειδούχος, βιζητόρος, τεχνίτης, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, εργάτης – τεχνίτης γραμμής  είτε μηχανικός και διοικητικό προσωπικό, χρειάζεται να έχεις και σιδηροδρομική εμπειρία και αγάπη. Και οι σιδηροδρομικοί διαθέτουμε περίσσευμα και από τα δύο.

Πεποίθηση μας επίσης είναι ότι ο σιδηρόδρομος για μία πολιτισμένη χώρα είναι χρυσωρυχείο. Ειδικά για μια χώρα με τη γεωστρατηγική θέση της δικής μας πιστεύουμε ότι ο αναπτυγμένος σιδηρόδρομος μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Γι αυτό πολεμήθηκε τόσα χρόνια γι αυτό οδηγήθηκε στο μαρασμό γι αυτό οδηγείται στην κατάρρευση. Γι αυτό δεν έχουμε άλλο χρόνο.

Εσύ λοιπόν ή θα παίξεις το παιχνίδι των προηγούμενων, φέρνοντας πιο κοντά τους ιδιώτες στο σιδηρόδρομο ή θα κάνεις πράξη τα λόγια σου υλοποιώντας το πρόγραμμα της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι Διοικήσεις, επειδή και μόνο υπηρέτησαν τη διάλυση του σιδηροδρόμου πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα και όχι από «μετανοούσες Μαγδαληνές», αλλά από ικανούς προοδευτικούς ανθρώπους που αγαπούν το σιδηρόδρομο και αποδέχονται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζεις και τους μεν και τους δε!!!

Ιδού η Ρόδος λοιπόν κύριε Σπίρτζη!!!
Με τους ιδιώτες ή με τους σιδηροδρομικούς;

Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ
Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΟ «ΜΠΛΟΓΚ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ»


Αθήνα 4/6/2015
Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Ποιος Μπάμπης και ποιος Πορδοσάλτε! Βλέπω το συνάδελφο να πιάνει δουλειά στο ΣΚΑΪ με όλα αυτά τα καλόπαιδα!!!
Στην αγωνία του να πουληθεί τελικά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (τελικά έχει γίνει ο καλύτερος ντήλερ της) ανέβασε σήμερα στις 7.08 μ.μ. στο μπλόγκ του κείμενο με τίτλο: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΣΣΤΥ. ΙΔΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.
Η αλήθεια είναι ότι τα χρειάστηκα. Τόσο μεγάλη προβοκάτσια ούτε ο Γκέμπελς δε θα τη σκεφτόταν, αλλά τι σας λέω τώρα!. Είχα ακούσει και τη χθεσινή πρόταση των δανειστών από την οποία απουσίαζε ο σιδηρόδρομος (ήταν μέσα άλλες ιδιωτικοποιήσεις) και … αιφνιδιάστηκα ο χριστιανός!!! Διάβασα με ταραχή το άρθρο και την εξής μεγαλειώδη εισαγωγή:
“ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ... 
50.000.000 ευρω το συνολικό αντίτημο του ξεπουλήματος του σιδηροδρόμου. Τέλος στα ψέματα.
Να παραιτηθούν άμεσα από όλα τα συνδικαλιστικά όργανα και από εκπρόσωποι των εργαζομένων οι κύριοι που απροκάλυπτα στήριξαν τα ψέμματα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κορόιδεψαν τους σιδηροδρομικούς με τα σόου για ενιαίο και δημόσιο σιδηρόδρομο ενώ έβαζαν πλάτη στο ξεπούλημα από την πίσω πόρτα .
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ “
Η μεγαλειώδης αυτή εισαγωγή ακολουθείται από ένα εξίσου μεγαλειώδες κείμενο που δεν χρειάζεται να σας το παρουσιάσω όλο. Όποιος θέλει ας μπει στο μπλόγκ και καλά να πάθει όπως κι εγώ. Αφού το διάβασα όλο αναζήτησα το συγγραφέα του αλλά μάταια. Η πηγή των πληροφοριών άγνωστη. Ο συγγραφέας του κειμένου με τις οικονομικές αναλύσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις επίσης άγνωστος. Συμπέρανα ότι είναι του διαχειριστή του μπλόγκ. Συνεπώς με κουκουλοφόρους δε συνομιλώ, δεν ασχολούμαι καθόλου με το άρθρο ούτε φυσικά με τις κατηγορίες περί προδοτών του νεοΚΚΕ κουκουλοφόρου.
Στο άρθρο όμως παραπέμπει στο κείμενο της συμφωνίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ (υποθέτω με τους δανειστές) βάσει του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αυτό το κείμενο είναι φυσικά κάτι ενδιαφέρον και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Το άνοιξα λοιπόν και βρέθηκα μπροστά σε άλλη μία έκπληξη. Οι  νεοΚΚΕδες κουκουλοφόροι, εκτός από Ελεύθερο Τύπο, διαβάζουν και site όπως το kerdos.gr και μάλιστα διαβάζουν κείμενα στην οξφορδιανή αγγλική. Αντίκρισα ένα κείμενο ανυπόγραφο, χωρίς συντάκτη, χωρίς αποστολέα, χωρίς παραλήπτη, ένα κείμενο που θα μπορούσε να το γράψει ο καθένας και που ήταν γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα με δύσκολους  οικονομικούς όρους!!!
Επειδή τα αγγλικά μου είναι του Όμηρου της δεκαετίας του 1970, ήταν αδύνατο να το διαβάσω. Κατάφερα μόνο να βρω τη σελίδα 9 όπου μίλαγε για ιδιωτικοποιήσεις. Επιστράτευσα τη γυναίκα μου, την κόρη μου, κατέβασαν και ότι λεξικά είχαμε και φτιάξαμε μια μετάφραση που την παρουσιάζω με πολλή σεμνότητα. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το κάνω, όχι για να απαντήσω σε αυτό το άθλιο μπλόγκ, αλλά γιατί εδώ και 31 χρόνια διατηρώ με τους συναδέλφους μου σχέσεις ειλικρίνειας τις οποίες δεν πρόκειται να χαλάσω για κανέναν.
Λέει λοιπόν το σχετικό άρθρο του κειμένου που κατά το μπλόγκ, είναι το σχέδιο συμφωνίας που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας:
Το κυβερνητικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η προμήθεια των αποζημιώσεων του ν. 4263/2014 θα ψηφιστεί … και θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
Ακολουθεί ένας πίνακας (δεν μπορώ να τον μεταφέρω) όπου υπάρχει ότι πετάει και ότι κολυμπάει σε κινητά και ακίνητα, λιμάνια, αεροδρόμια, ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν (π.χ. ΟΠΑΠ), real estate, ότι, ότι έχει ακουστεί όλα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ υπάρχει στον πίνακα, ως καταγραφή ιδιωτικοποιήσεων, για  ορισμένες από τις οποίες (όπως αναφέρεται) το Δημόσιο έχει ήδη έσοδα από το 2013. Αναφέρεται μάλιστα και το Ελληνικό αλλά χωρίς ποσό!!!
Αυτός ο πίνακας λοιπόν, είναι πίνακας (αν το κείμενο είναι αυθεντικό) στον οποίο έχουν καταγραφεί όλες οι ιδιωτικοποιήσεις και εάν γινόταν συζήτηση πάνω στις ελληνικές προτάσεις, θα ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ίσως ο Τσίπρας να γινόταν Σαμαράς και να τα πούλαγε όλα. Ίσως όμως να μην πούλαγε τίποτα και να απογοήτευε κόσμο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, οι δανειστές πρότειναν ένα πολύ σκληρό σχέδιο που ουσιαστικά απορρίφθηκε, άρα προς τι όλη αυτή η φασαρία;
Μετά τον πίνακα υπάρχουν οι εξής παρατηρήσεις, πάντα με δική μας ερασιτεχνική μετάφραση:
H πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και η αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.- Ένα κατώτατο επίπεδο επενδύσεων για κάθε ιδιωτικοποίηση (σημ. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι εννοεί ακριβώς)
2.- Η προστασία των δικαιωμάτων εργασίας
3.- Η υποχρέωση να  εξασφαλίσει τα οφέλη των οικονομιών των τοπικών κοινωνιών.
4.- Η κατοχή από το Δημόσιο μιάς σημαντικής (πιθανώς και μειοψηφίας) αξίωσης στο διανεμόμενο κεφάλαιο. (σημ. Και αυτό δεν μου είναι τελείως σαφές)
5.- Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
6.- Ένα μέρος της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί για να ανακεφαλαιωθούν τα κοινωνικά κεφάλαια ασφάλισης, μολονότι το ποσοστό που κρατείται από το κράτος θα χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί η τράπεζα ανάπτυξης.
Εδώ τελειώνει η παράγραφος για τις ιδιωτικοποιήσεις. Είτε το κείμενο είναι πραγματικό είτε όχι, θεωρώ ότι τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή τόσο τη δική μας όσο και των παιδιών μας δεν μπορεί να τα αφήνουμε αναπάντητα σε κάθε ανεύθυνο που θέλει να παίξει τα παιχνιδάκια του μη αναγνωρίζοντας τις συνέπειες.
Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο για την ουσία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι  η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μην περάσει καμία ιδιωτικοποίηση, για να μιλήσουμε μόνο γι αυτές σήμερα. Σε αυτήν την μάχη που δίνει, εγώ είμαι μαζί της γιατί είμαι πεισμένος ότι μόνο έτσι η οικονομία της χώρας μας και ο λαός της θα μπορέσει να ορθοποδήσει. Και πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να τη στηρίξουν. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση δίνει τέτοιον αγώνα, αν θέλει κάποιος ας με διαψεύσει.
Επειδή δεν αισθάνομαι και δεν είμαι εξαρτημένος από κανέναν, εάν διαπιστώσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί μνημονιακά και νεοφιλελεύθερα μοντέλα, είναι ξεκάθαρο τι στάση θα κρατήσω. Άλλοι θα παραμείνουν κρυμμένοι στις κουκούλες τους όπως ήταν πάντα.
Καλή δύναμη.
Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ

ΥΓ. Η χρησιμοποίηση του νεολογισμού «νεοΚΚΕ» δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τους συναδέλφους του ΚΚΕ τους οποίους σέβομαι και τιμώ για τους αγώνες και την έντιμη στάση τους.